Article. Les innovacions i millores d’avui, són els beneficis del demà.

29/03/2019
Transversal

Segons l’últim baròmetre anual d’innovació a Catalunya  fet per Acció i publicat el 2018: “el 45% de les empreses industrials catalanes que van incrementar la facturació el 2017 va ser gràcies a la innovació”.
Però per què avui en dia hi ha aquesta relació tan directa entre empresa amb bona facturació i la que innova o millora? I per què abans no era tan clar?
La resposta està amb el que els experts denominen l’avenç del coneixement i el canvi; que incrementa exponencialment any rere any.
I això que és? Doncs bé és el ritme de tendència al canvi i generació de nou coneixement que tenen els nostres mercats i societats; per exemple la velocitat de generació de coneixement actual és calcula que és 10 vegades més ràpid que el 1995 i es preveu que el 2030 serà de 20 vegades més ràpid.
Aquesta evidència fa que el nostre entorn (des del cotxe, les necessitats del nostre client, la manera com fabricar una xapa d’acer, els nostres costums…) canviïn molt més ràpid que abans.
Les conseqüències són clares. La primera és que les empreses, persones i màquines quedem fora del mercat a una velocitat vertiginosa sinó ens reciclem constantment.
La segona conseqüència, i de la que parlàvem al principi, és que innovar i millorar avui té un impacte més gran i ràpid en la nostra facturació que el 1995! I al contrari, la inacció d’avui té un càstig 10  vegades superior que anys enrere.
El sector del metall a Girona no és una excepció, és un mercat madur que pateix les conseqüències del que dèiem fa uns instants.
El ritme de vendes són una muntanya russa? Avui no puc assumir totes les ventes i demà no tindre les suficients ni per fer pujar la persiana.
Doncs hem de millorar en planificar la producció i optimitzar-la segons la demanda, perquè si avui vaig al 110% de la meva capacitat pugui externalitzar certes operacions i a l’inrevés. I no haver de fer hores extres i entregar fora de termini.
Cal estandarditzar processos i gama de producte per reduir costos i donar autonomia als treballadors i fer que així l’empresari pugui centrar-se en vendre i adaptar-se als nous canvis.
I ara us pregunto sobre les últimes decisions d’importància que heu pres en la vostre empresa; sobre què es fonamentaven? Si la vostra resposta comença perquè creieu o penseu ... anem malament.
Hem de disposar d’indicadors i informació objectiva per prendre decisions i no fer-ho a base de sensacions.
Si us pregunto quins són els reptes de la vostre empresa aquest any hem sabríeu respondre?

Sí! Amics empresaris del metall, vosaltres també heu de tenir un pla estratègic; que no és res més que un full de ruta ben detallat pel futur.

En aquest pla heu de detectar aquells objectius que no aconseguireu amb el vostre creixement orgànic de l’empresa i definir així les vostres fites d’innovació ja sigui en producte, procés o model de negoci.
Si seguim fent el mateix que fa 10 anys, en un món global, competidors d’altres indrets del món segur que ho faran més barat! Cal millorar i innovar per competir en valor afegit i no en preu!