Esmorzar de Treball

17/03/2023
Gerència

Tens el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa? Saps que és obligatori per a TOTES les empreses?
Saps que val tenir una persona de referència dins de l’empresa i, que ha de rebre una formació?

Tens el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa? Saps que és obligatori per a TOTES les empreses?
Saps que ha d’haver una persona de referència dins de l’empresa i, que ha de rebre una formació de capacitació?
Coneixes la via interna del Protocol?
Estàs al cas que l’empresa ha d’implantar mesures preventives?
Saps que Inspecció de Treball pot sol·licitar-te el Protocol?