Formació Obligatòria Sector Metall segons conveni estatal

12/03/2019

Novetats importants en l'àmbit de formació en seguretat laboral.

La Resolució de 7 de juny de 2017 de la Direcció General d'Ocupació va publicar el II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la tecnologia i els Serveis del Sector del Metall (CEM), que inclou importants novetats en l'àmbit de formació en seguretat laboral, establint noves obligacions en aquest àmbit a les empreses del sector.

Des de l'1 d'octubre de 2017, en el termini de tres anys, i a raó d'un 1/6 part de la plantilla per semestre, els empresaris han de proporcionar a cada treballador una formació teòrica i pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta formació va destinada a tot el personal de l'empresa: directius, personal d'oficina i operaris.

Des de Metall Girona s'ha detectat un desconeixement generalitzat entre les empreses del sector del metall, respecte les obligacions en matèria de formació incloses al II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall per a la formació, qualificació i ocupació.

Amb l’objectiu d’ajudar les empreses associades, des de Metall Girona volem donar resposta a aquestes obligacions mitjançant un programa formatiu en col·laboració amb l'empresa SGS
SGS està acreditada com a Servei de Prevenció Aliè a nivell Nacional i compta amb l' homologació, amb àmbit estatal, per la Fundació del Metall per a la formació, qualificació o l' ocupació com a entitat formadora en matèria de prevenció de riscos laborals per impartir tota la formació recollida en el II Conveni Col·lectiu Estatal.

El nou conveni del metall incorpora diferents novetats en prevenció de riscos laborals importants a nivell de programes i continguts formatius com formació obligatòria a tots els empleats del metall (tant si entren a obres de construcció com si no hi entren). Aquesta és una de les principals diferències amb l’anterior conveni, segons el qual la formació només era necessària per als empleats que entraven a l’obra.

Es regulen més de trenta oficis del sector metall incloent entre altres soldadura, tallers de reparació de vehicles, conductors i transportistes del sector metall o treballs de forja. Els cursos de nivell bàsic preventiu són de 50 hores, els adreçats a directius d’empresa i personal d’oficines són de 6 hores online, i la formació específica per oficis és de 20 hores presencials. El conveni també estipula que cal realitzar formació de reciclatge de 4 hores cada tres anys.

Des de Metall Girona posem a disposició de l'associat tots els cursos necessaris, segons els tres nivells; directius, operaris i personal d'oficina, i a la seva coordinació, pel que fa a locals, inscripcions, gestió i bonificació de cada formació.

Vull més informació