Informació Legal a la Convocatòria de Vaga

08/10/2019

Referent a la convocatòria de vaga per la propera setmana i gràcies al bufet d'advocats de Nicolazzi - Xifra advocats, els deixam la informació legal necessària per poder gestionar els dubtes que puguin tenir.

Respecte a la situació laboral de les pròximes setmanes, tot i que es parli d’aturada de país, el cert és que existeix una vaga general convocada, inicialment pel dia 11/10/2019, que s’ha posposat pel pròxim dia 18/11/2019.

 

Així doncs, al tractar-se d’una vaga general, s’han d’aplicar les mateixes consideracions que en els demès casos de vagues. No cal entrar en consideracions legals sobre la convocatòria, doncs en anteriors ocasions es varen impugnar aquestes vagues i els Tribunals les varen convalidar.

 

En conseqüència, cada treballador té el dret individual a secundar la vaga o anar a treballar aquell dia. Tot i que els treballadors poden reunir-se i fer valoracions en assemblea, és tracta d’una qüestió individual el fet de decidir si es fa vaga o no aquell dia.

 

En cas que un treballador vulgui exercir el seu dret fonamental a vaga,  això comporta la suspensió del contracte de treball amb exoneració de les obligacions recíproques de treball i remunerar el treball. Això significa que es descompte del rebut de salari el dia no treballat, i es suspèn l’obligació de cotitzar, tant de l’empresari com del treballador. L’empresa haurà de comunicar a la TGSS, en el termini de 5 dies naturals, a partir del següent del cessament, la causa que l’ha motivat i el número d’afiliació a la Seguretat Social.

 

L’empresa té l’obligació d’obrir aquell dia, tret que per qualsevol motiu decideixi tancar i donar permís retribuït a tots els treballadors, o pactar individualment que es computi com a vacances.  

 

En contraposició, el tancament patronal és una situació totalment diferent i excepcional, només per casos en que s’hagi d’assegurar l’ordre dins de l’empresa, per situacions de perill per a la vida, integritat física, de les instal·lacions o bens. A més a més, com que el tancament patronal afecta a tots els treballadors, només procedirà si qui causa els aldarulls són els treballadors de la mateixa empresa.

 

Tanmateix, no existeix cap protocol per avisar als treballadors si existeixen situacions de risc en les carreteres o instal·lacions. Ara bé, en el cas de treballadors que vagin a treballar, si no poden fer-ho per causes alienes, s’hauria de considerar com a causa justificada sense perjudici salarial per ells.

 

Si tots els responsables de l’empresa o les persones que han d’obrir, no poden acudir al centre de treball, els altres treballadors no podran fer les seves funcions i haurien de tenir permís retribuït aquell dia, a no ser que s’estableixin mecanismes perquè l’empresa pugui obrir el dia de vaga.

 

Finalment, el cost de aquesta situació l’assumirà el propi  treballador que faci vaga (doncs es produeix la reducció del salari durant el dia de vaga, i les cotitzacions, si s’informa a la TGSS) o la pròpia empresa per els demès casos de treballadors que no puguin arribar al centre de treball o si l’empresa no pot obrir amb normalitat pel número de vaguistes.