Jornada Tècnica. Decrets 6/2019 i 8/2019

12/04/2019

El bufet d'advocats Nicolazzi i Xifra ens presenten els nous decrets 6/2019 i 8/2019, de immediata aplicació per les empreses

Amb una assistència de 30 empreses associades, el bufet d'advocats Nicolazzi&Xifra va exposar els principals trets dels dos decrets d'implementació immdediata per part de les empreses.

Reial Decret-Llei 6/2019, d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina i l’ocupació, però abans i arrel de l’obligatorietat de redactar un pla d’igualtat definint que és un pla d'igualtat, diagnosi prèvia i òrgan encarregat del pla la comissió negociadora d’igualtat, que modifica alguns articles de la llei orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva de H i D bàsicament sobre els plans d'igualtat l’article 45.2 d’obligatorietat del pla d’igualtat, l’article 46.2 de contingut obligatori del pla, i 46.4,5 i 6 del registre obligatori de pla d’igualtat

Així com també alguns articles de l’Estatut dels Treballadors com a més destacats l’article 22.3 sistema de classificació professional, article 29 igualtat de remuneració per raó de sexe ,article 64.3 i 7a de drets d’informació dels representants dels treballadors, article 34.8 de jornada, article 37.2 lletra b de permisos de naixement, 37.4 de lactància, 14.2 i 3 del període de prova i relacionat amb el 53.4 i 55.5 de Nul·litat d’acomiadament.

Reial Decret-Llei 8/2019 de mesures de protecció social i lluita contra la precarietat laboral: registre de jornada, que modifica alguns articles de l’Estatut dels Treballadors a destacar l’article 34.9 i modifica alguns articles de la Llei General de la Seguretat Social a destacar el subsidi per a majors de 52 anys. (de 55 a 52).

  • Jornada Tècnica. reial Decrets-LLei 6/2019 i 8/2019