La Llei sobre la FP Dual

29/11/2021
Presidència

A dia d'avui encara estem convivint amb una llei de l'any 1957 on la casuística de la societat i de les empreses no tenen res a veure. Cal modificar aquesta llei per donar cabuda als estudiants i menors d'edat a les nostres empreses.