Plataforma online de gestió empresarial - ESOLVO

Descripció: Escio és una plataforma online de gestió empresarial, 100% originada i creada per Esolvo. És una eina multiplataforma de planificació i seguiment en temps real dels vostres projectes.

Escio simplifica les tasques als operaris i és útil per a qualsevol sector empresarial i
industrial. Podreu gestionar i fer el seguiment dels equips de treball i projectes portant
el control i registre d’aquests des de qualsevol lloc i dispositiu.

Empresa: Esolvo

C/ Puig d'en Rigau, 4
17162 Montfullà

Horari comercial:

De dilluns a divendres de 09:00h a 17:00h.

Dades de contacte:

Tel. 872 000 926 
e-mail: info@esolvo.es