CODAM

Codam Consultoría, S.L.
Arquitecte Gaudí 78
08271, Artés (Barcelona)
Telf.: +34 938 202 365
jaume@codam.cat

CODAM és una consultoria especialitzada en la millora dels processos de les empreses, tant si es tracta de producció seriada, en lots, com si es tracta de desenvolupament i execució de projectes.
Ens centrem en la part operativa, que és on hi tenim els coneixements i l’expertesa que cal per oferir-vos el millor servei.
La nostra principal funció consisteix en identificar les causes que impedeixen un resultat òptim i implementar els mètodes de treball que ens han d’ajudar a millorar, i formar durant tot el procés al personal de l’empresa en aquestes metodologies i la seva aplicació efectiva.
 
PROCESSOS DE FABRICACIÓ SERIADA O PER LOTS
Després d’un anàlisi de les necessitats reals i dels objectius que es volen assolir, determinem els mètodes i la intensitat amb la que calen ser aplicats.

DESENVOLUPAMENT I EXECUCIO DE PROJECTES
Com en el cas anterior, primer cal veure quines són les necessitats reals de l’empresa i els objectius que es volen assolir, per tal d’implementar els mètodes més adients.

CCPM (Cadena Crítica) – Per als projectes amb data de finalització, especificacions i pressupost tancats.
AGILE – Per als projectes de desenvolupament continu amb lliuraments parcials, tipus desenvolupament informàtic.
ETAPA-PORTA – Per als projectes de R+D purs.
CPM (Camí Crític) – Bàsicament com a suport dels mètodes Agile i Etapa-Porta.

Els millors resultats s’obtenen sempre quan a cada tipologia de projecte s’hi aplica correctament el mètode de planificació i gestió més adient.