Formació

Des de Metall Girona, d'acord amb les necessitats dels associats, posem en marxa una acció formativa amb la finalitat de poder tenir personal qualificat per les nostres empreses. 
Aquesta acció es possible gràcies als acords de col·laboració que Metall Girona te amb diferents estaments tant públics com privats

Formació contínua a través de les escoles privades de FES ( Fundació Eduard Soler) i el Centre Politècnic Comas, de Tallers Mecànics Comas.

Formació específica a través de les Patronals; FOEG i PIMEC i  a través del SOC, de la Creu Roja / cursos específics d'especialització) i implementant, des de la mateixa associació, la Formació Dual amb col·laboració del departament d' Ensenyament de La Generalitat i la Fundació Alianza para la FPDual.


Cada eix es basa en un perfil de candidat diferent en funció de les necessitats de cada empresa.
L'èxit d'aquests programes radica en el grau de participació de les mateixes empreses, des de l'aportació de quins perfils necessita, passant per la selecció dels candidats a la coordinació de les pràctiques formatives del treballador.

El Departament de Formació de FOEG gestiona un servei que, la Patronal Gironina, posa a l'abast de les empreses gironines amb la finalitat d'augmentar la competitivitat de les mateixes.

Accedint a aquest link veureu tots els cursos formatius que teniu a la vostra disposició.

http://www.foeg.cat/formacio.php?lng=ca&id_seccion=3581&idct=999

PIMEC, Fundada el 1975 i ampliada el 1997 amb la fusió entre PIMEC i SEFES, PIMEC és avui dia la confederació patronal més representativa que representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya. Per PIME s’entén la definició utilitzada per la Comissió Europea a la seva Recomanació 2003/361/CE.

https://www.pimec.org/es/pymes-autonomos/formacion

Comastech Centre Politècnic Comas és un centre de formació vocacional integral, altament especialitzat a l'àmbit de la mecànica i la mecatrònica, que abasta totes les etapes de la vida professional mitjançant tres programes: Formació inicial reglada (Cicles formatius FP DUAL), formació pel treball i formació continuada. La nostra filosofia es basa en aprendre

https://comas.tech/

La Fundació Eduard Soler és una fundació privada sense ànim de lucre situada a Ripoll. Va ser creada l’any 1996 per Eduard Soler. Aquesta, està formada per un equip de persones dedicades exclusivament al món de la tecnologia i és gestionada per un Patronat format per 7 membres dels quals actualment Ramon Vilardell n'és el President.

https://www.fes.cat/formacio/

Formació Creu Roja Girona
Formació Creu Roja Girona
Formació SOC
Formació SOC
Formació FP Dual
Formació FP Dual
Formació Obligatòria Conveni Estatal
Formació Obligatòria Conveni Estatal

Quines empreses poden formar part d'aquestes accions formatives?
Aquesta acció formativa està pensada per totes aquelles empreses del sector metall i que estiguin associades a Metall Girona.

Quin cost tenen aquestes formacions?
Les formacions a través del SOC i de la Creu Roja no comporten cap cost per l'empresa. La formació de la FP Dual, comporta el cost de donar d'alta a l'estudiant  amb un contracte de pràctiques durant la mateixa formació.
Totes les tasques de coordinació, implementació i supervisió de les formacions, aniran a càrrec de Metall Girona.