Formació

Des de Metall Girona, d'acord amb les necessitats dels associats, posem en marxa una acció formativa amb la finalitat de poder tenir personal qualificat per les nostres empreses. 
Aquesta acció es fonamenta en tres eixos principals; Formació específica pràctica a través del SOC. Cursos d'especialització a través de la Creu Roja i implementant, des de la mateixa associació, la Formació Dual amb col·laboració del departament d' Ensenyament de La Generalitat i la Fundació Alianza para la FPDual.
Cada eix es basa en un perfil de candidat diferent en funció de les necessitats de cada empresa.
L'èxit d'aquests programes radica en el grau de participació de les mateixes empreses, des de l'aportació de quins perfils necessita, passant per la selecció dels candidats a la coordinació de les pràctiques formatives del treballador.

Formació Creu Roja Girona
Formació Creu Roja Girona
Formació SOC
Formació SOC
Formació FP Dual
Formació FP Dual
Formació Obligatòria Conveni Estatal
Formació Obligatòria Conveni Estatal

Quines empreses poden formar part d'aquestes accions formatives?
Aquesta acció formativa està pensada per totes aquelles empreses del sector metall i que estiguin associades a Metall Girona.

Quin cost tenen aquestes formacions?
Les formacions a través del SOC i de la Creu Roja no comporten cap cost per l'empresa. La formació de la FP Dual, comporta el cost de donar d'alta a l'estudiant  amb un contracte de pràctiques durant la mateixa formació.
Totes les tasques de coordinació, implementació i supervisió de les formacions, aniran a càrrec de Metall Girona.

Si necessiteu personal i voleu formar part d'algun d'aquests programes de formació, us demanem que ompliu el formulari adjunt o us poseu en contacte via mail o telefònicament.

Titulacions i carnets