Formació en PRL

La Resolució de 7 de juny de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, va publicar el II conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, La Tecnologia i els Serveis del Metall (CEM), que inclou importants novetats en l'àmbit de formació en seguretat laboral, establint noves obligacions en aquest àmbit de les empreses del sector.

Des de l' 1 d'Octubre de 2017, en el termini de tres anys, i a raó d'un 1/6 part de la plantilla per semestre, els empresaris han de proporcionar a cada treballador, una formació teòrica i pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta formació va destinada a tot el personal de l'empresa; directius, personal d'oficina i operaris.

La data límit per tenir tots els treballadors amb un curs de PRL és fins l'1 d'octubre del 2022. 

Formacions en Prevenció de Riscos Laborals

Pre Muntatge, Muntatge, canvi De Format i Assemblatge a Fàbriques

Pre Muntatge, Muntatge, canvi De Format i Assemblatge a Fàbriques

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 27/6/2022

Reloj - Iconos gratis de 20 h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngFigueres

QP-270622/20

Inscriure'm

Treballs de soladura i oxitall

Treballs de soladura i oxitall

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 1/7/2022

Reloj - Iconos gratis de 20h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngGirona

QP-120722/20

Inscriure'm

Operaris de màquines de mecanitzat per deformació i tall

Operaris de màquines de mecanitzat per deformació i tall

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 1/12/2022

Reloj - Iconos gratis de 20h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngGirona

QP-011222/20

Inscriure'm

Manteniment i reparació de màquines i equips industrials

Manteniment i reparació de màquines i equips industrials

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 15/11/2022

Reloj - Iconos gratis de 20h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngFigueres

QP-151122/20

Inscriure'm

Arranque de viruta

Arranque de viruta

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 1/7/2022

Reloj - Iconos gratis de 20h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngGirona

QP-200622/20

Inscriure'm

Mecànica, manteniment i reparació de màquines i equips industrials

Mecànica, manteniment i reparació de màquines i equips industrials

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 20/6/2022

Reloj - Iconos gratis de 20h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngOlot

QP-200622/20

Inscriure'm