Formació Professional DUAL

Des de Metall Girona estem treballant per poder disposar d'una formació en Grau Mig específica del nostre sector. De la ma de la Fundación para la FP Dual, vinculada a  La Fundació Bertelsmann, estem portant a terme totes les passes per poder tenir activa aquest grau mig en el curs 2020 / 2021.

La primera edició tindrà lloc a Girona ciutat i a partir d'aquí ho farem extensiu a totes aquelles comarques que ho demandin.

Què és la FP Dual? És un model d’èxit i gran prestigi a països com Alemanya o Suïssa (on existeix des de fa més de 40 anys) que combina l'aprenentatge al centre educatiu amb l'aprenentatge a l'empresa.

Al nostre país està regulada des del 2012. De forma mot resumida, la FP Dual és una modalitat de Formació Professional en la que les empreses es responsabilitzen, juntament amb el centre educatiu, en formar aprenents. Així, els joves aprenents alternen la formació al centre educatiu amb la formació a l’empresa.

En concret, l’alumne realitza una estada formativa remunerada a l'empresa de 1.000 hores aproximadament, des de juny d’aquest any fins maig-juny de l’any vinent. Aquest jove aprenent està vinculat a l'empresa amb beca formativa o contracte (el contracte de formació i aprenentatge és el més habitual). En tots dos casos ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social.

 Quins avantatges té la FP Dual?

  • L'empresa selecciona l'aprenent.
  • Permet formar professionals d'un perfil especialitzat que no es troba al mercat laboral. A més l'empresa el forma d'acord a la seva cultura i adaptat a les seves necessitats.
  • Hi ha una disminució molt important de costos de selecció i formació de personal.
  • En finalitzar l’estada a la empresa, l’empresa pot decidir sobre la incorporació de l'aprenent. En qualsevol cas, haurà col·laborat a formar un treballador qualificat, el que repercutirà en un augment de competitivitat del sector.

 Formulari d'adhesió a l' FP Dual