Formació segons Conveni Estatal

La Resolució de 7 de juny de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, va publicar el II conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, La Tecnologia i els Serveis del Metall (CEM), que inclou importants novetats en l'àmbit de formació en seguretat laboral, establint noves obligacions en aquest àmbit de les empreses del sector.

Des de l' 1 d'Octubre de 2017, en el termini de tres anys, i a raó d'un 1/6 part de la plantilla per semestre, els empresaris han de proporcionar a cada treballador, una formació teòrica i pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta formació va destinada a tot el personal de l'empresa; directius, personal d'oficina i operaris.

A fi de donar compliment al Conveni Laboral Estatal, des de Metall Girona posem a la vostra disposició un calendari de formacions per operaris segons els diferents perfils.

Des de Metall Girona tenim conveni de Col·laboració amb empreses de PRL que ens ofereixen els cursos segons cada un dels perfils.

Podeu contactar amb Metall Girona o directament amb cada una de les empreses que creieu més adient. Els contactes els teniu a l'apartat de "Col·laboradors"

Calendari Formatiu 2022

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Cal omplir un formulari per cada grup de formació