Formació SOC

En relació a la possibilitat de participar en programes ocupacionals del SOC que ofereixen formació subvencionada, adjuntem la relació de Certificats de Professionalitat en l’àmbit de la Fabricació Mecànica, (Mòduls i Unitats Formatives) i requisits quan a docents i espais per a dur a terme la formació.

Actualment, des del Centre de Innovació i Formació de Salt (CIFO), s’imparteix l’especialitat en SOLDADOR/A D’UNIONS AIXAMFRANADES PER HOMOLOGACIONS  “G” AMB ELÈCTRODES I TIG, per el que podeu consultar el contingut i durada a : http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/cifo-salt/Fitxes_CifoSalt2019/SOLDADOR-AIXAMFRANADES-2019.pdf .

El CIFO també té previst de impartir  el Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de Fabricació Mecànica (FMEE0108), que podeu consultar a : http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/cifo-salt/Fitxes_CifoSalt2019/FABRICACIO-MECANICA-2019.pdf.

Recordeu que hi ha la possibilitat  de formació ocupacional com a centre inscrit i/o acreditat en el  SOC, o també de participar en Programes de Formació amb compromís de contractació, com són Forma i Insereix i Formació amb compromís de Contractació.

Si voleu consultar la web del SOC, apartat de cursos, podreu veure els cursos de formació ocupacional que actualment s’estan impartint arreu de Catalunya, prioritàriament per a persones aturades, https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercarCursos.do

D’altra banda, us informem que el SOC té una Xarxa d’Empreses amb Compromís, XE@C, a través de la qual les empreses proposen actuacions d’interès per a persones aturades que estan en recerca activa de feina. Per això, us convido a visitar el següent enllaç: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/xarxa-dempreses-amb-compromis-xec/ .

  Familia Profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA        
  Área profesional: CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEA0111 2 MONTAJE DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE AERONAVES 500 SI SI 580
FMEA0211 2 FABRICACIÓN DE ELEMENTOS AEROESPACIALES CON MATERIALES COMPUESTOS 580 SI SI 660
  Área profesional: CONSTRUCCIONES METÁLICAS        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEC0108 2 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL 450 SI SI 530
FMEC0109 3 PRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS 410 SI SI 490
FMEC0110 2 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 640 SI SI 680
FMEC0208 3 DISEÑO DE CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 620 SI SI 660
FMEC0209 3 DISEÑO DE TUBERÍA INDUSTRIAL 440 SI SI 480
FMEC0210 2 SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG 560 SI SI 600
FMEC0309 3 DISEÑO EN LA INDUSTRIA NAVAL 600 SI SI 640
FMEC10 2 CALDERERO TUBERO 710 NO NO ---
FMEC20 3 TECNICO EN CALDERERIA 480 NO NO ---
  Área profesional: FABRICACIÓN ELECTROMECÁNICA        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEE0108 1 OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 400 SI SI 440
FMEE0208 2 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL 610 SI SI 690
FMEE0308 3 DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 600 SI SI 680
  Área profesional: FUNDICIÓN        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEF0108 2 FUSIÓN Y COLADA 320 SI SI 400
FMEF0208 2 MOLDEO Y MACHERÍA 320 SI SI 400
FMEF0308 3 PRODUCCIÓN EN FUNDICIÓN Y PULVIMETALURGIA 440 SI SI 560
  Área profesional: OPERACIONES MECÁNICAS        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEH0109 2 MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 540 SI SI 620
FMEH0110 2 TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA 330 SI SI 370
FMEH0209 2 MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO 540 SI SI 620
FMEH0309 2 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 450 SI SI 530
FMEH0409 2 MECANIZADO POR ABRASIÓN,ELECTROEROSIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 540 SI SI 620
  Área profesional: CONSTRUCCIONES METÁLICAS        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEL13 2 CALORIFUGADOR 520 NO NO ---
FMEL53 2 CONSTRUCTOR-SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO 780 NO NO ---
  Área profesional: PRODUCCIÓN MECÁNICA        
Código Nivel de cualificación Denominación Duración Total Modulada Certificado de profesionalidad Horas del Certificado de Profesionalidad
FMEM01 2 INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN 12 NO NO ---
FMEM0109 3 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 310 SI SI 350
FMEM0111 3 FABRICACIÓN POR DECOLETAJE 590 SI SI 630
FMEM02 3 MANAGERS DE AUTOMOCIÓN 4.0:ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 55 NO NO ---
FMEM0209 3 PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE MECÁNICO 520 SI SI 600
FMEM0211 3 FABRICACIÓN POR MECANIZADO A ALTA VELOCIDAD Y ALTO RENDIMIENTO 590 SI SI 630
FMEM0309 3 DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA 600 SI SI 680
FMEM0311 3 FABRICACIÓN DE TROQUELES PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE CHAPA METÁLICA 590 SI SI 630
FMEM0409 3 DISEÑO DE MOLDES Y MODELOS PARA FUNDICIÓN O FORJA 610 SI SI 690
FMEM0411 3 FABRICACIÓN DE MOLDES PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS POLIMÉRICAS Y DE ALEACIONES LIGERAS 590 SI SI 630