Certificats de Professsionalitat

Acredita't amb Metall Girona

És l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment.

La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional.

Si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un Certificat Professional o Títol de Formació Professional.

L’obtenció d’un certificat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal, millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

El procediment d’acreditació

  • Fase 1. Assessorament. S’acompanya a la persona usuària per ajudar a identificar les competències professionals que ha adquirit mitjançant l’experiència laboral o la formació no reconeguda oficialment i recopilar la documentació necessària.
  • Fase 2. Demostració. Es comproven els coneixements adquirits a partir d’una entrevista, i si escau, mitjançant l’observació en el lloc de treball o una simulació pràctica.
  • Fase 3. Certificació. Es lliura la certificació oficial que reconeix les competències professionals i es proposa a la persona usuària un itinerari formatiu per tal de completar la seva formació.

Des del departament de Formació de Metall Girona estem fent totes les passes per poder ser Centre Acreditador de Certificats de Professionalitat.

A mesura que anem avançant us tindrem informats. Si teniu cap dubte i us podeu posar en contacte en el mail gerencia@metallgirona.com

us deixem aquests links que també us poden resoldre alguns dubtes.

Com funciona?

Per què serveix un Certificat de Professionalitat?

Quin cost té?

Em vull Certificar, què cal fer?