CIFO

La formació a l'empresa es podria definir com un procés de reflexió ampli que implica una activitat progressiva, sistemàtica, planificada i permanent; el propòsit del qual és preparar, desenvolupar en la integració dels recursos humans a l'organització, mitjançant la transferència de coneixements, desenvolupament d'habilitats i actituds necessàries, per al millor exercici dels treballadors, en els seus actuals i futurs llocs, adaptant-los a les exigències d'un entorn canviant. Les formacions tècniques treballen en l'actualització del coneixement en les especialitats dins del sector del metall