Creu Roja

Programa Formatiu Creu Roja - Metall Girona

Metall Girona i l’àrea d’ocupació de Creu Roja a Girona impulsen un projecte formatiu amb l’objectiu de formar a persones en el sector metal·lúrgic.

II EDICIÓ

L’alumnat ja haurà realitzat un curs de 20 hores OBLIGATÒRIES de prevenció de riscos laborals a més d' una formació teòrica i de competències transversals i digitals, abans de començar les pràctiques.

Un cop acabada aquesta primera fase cada alumne farà 150 hores de pràctiques formatives en una empresa. Aquestes pràctiques no tenen cap cost per l’empresa i no són remunerades. L’objectiu és que les persones aprenguin d'una manera pràctica i individualitzada l’ofici.

Durant el procés formatiu es realitzarà un seguiment continu amb l’empresa.

Els i les alumnes són persones que busquen una oportunitat laboral per poder tramitar un arrelament social.

La formació en l’empresa s’iniciaria a finals del maig de 2023.