Fundació dels oficis

La Fundació és una entitat alt empordanesa sense ànim de lucre formada per un grup d’empresaris de la comarca que vol promoure i donar valor als diferents oficis. Per nosaltres els oficis són essencials pel desenvolupament de la societat i el funcionament de les empreses.