Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul

FITXA TÈCNICA

Inici acció: 18 de març del 2024

Final acció: 27 de maig del 2024

Duració: 52 hores

Modalitat: Aula virtual

OBJECTIUS

Utilitzar fulls de càlcul amb habilitat utilitzant les funcions habituals en totes aquelles activitats que requereixin tabulació i tractament aritmèticològic i/o estadístic de dades i informació així com la seva presentació en gràfics.

CONTINGUT

Mòdul 1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul.

 1. Introducció.
 2. Instal·lació i Inici de l'Aplicació.
 3. Configuració de l’aplicació.
 4. Entrada i Sortida del Programa.
 5. Descripció de la Pantalla de l'Aplicació de Full de Càlcul.
 6. Ajuda de l'aplicació de full de càlcul.
 7. Opcions de Visualització (Zoom Vistes Immobilització de Zones del Full de Càlcul Etc.).

 

Mòdul 2. Desplaçament Introducció de Dades Edició i Modificació al Full de Càlcul.

 1. Desplaçament pel Full de Càlcul.

1.1. Mitjançant teclat.

1.2. Mitjançant ratolí.

1.3. Grans desplaçaments.

1.4. Barres de desplaçament.

 1. Introducció de Dades al Full de Càlcul.

2.1. Tipus de dades.

 1. Edició i Modificació del Full de Càlcul.

3.1. Selecció del full de càlcul.

3.2. Modificació de dades.

3.3. Inserció i eliminació.

3.4. Copiat o reubicació.

 

Mòdul 3. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre. Operacions amb Rangs. Modificació de l'Aparença d'un full de càlcul.

 1. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre.

1.1. Creació d'un llibre nou.

1.2. Obrir un llibre ja existent.

1.3. Guardat dels canvis realitzats en un llibre.

1.4. Creació duna duplica dun llibre.

1.5. Tancat d'un llibre.

 1. Operacions amb Rangs.

2.1. Farciment ràpid d'un rang.

2.2. Selecció de diversos rangs.

2.3. Noms de rangs.

 1. Modificació de l'Aparença d'un full de càlcul.

3.1. Format de cel·la.

3.2. Amplada i alçada de les columnes i files.

3.3. Ocultar i mostrar columnes files o fulls de càlcul.

3.4. Format del full de càlcul.

3.5. Formats condicionals.

3.6. Autoformats o estils predefinits.

 

Mòdul 4. Fórmules Funcions i Inserció de Gràfics i Altres Elements.

 1. Fórmules.

1.1. Operadors i prioritat.

1.2. Escriptura de fórmules.

1.3. Còpia de fórmules.

1.4. Referències relatives absolutes i mixtes.

1.5. Referències externes i enllaços.

1.6. Resolució d'errors a les fórmules.

 1. Funcions.

2.1. Funcions matemàtiques predefinides a l'aplicació de full de càlcul.

2.2. Regles per utilitzar les funcions predefinides.

2.3. Utilització de les funcions més usuals.

2.4. Ús de l'assistent per a funcions.

 1. Inserció de Gràfics per a Representar la Informació Continguda als Fulls de Càlcul.

3.1. Elements d‟un gràfic.

3.2. Creació d‟un gràfic.

3.3. Modificació d‟un gràfic.

3.4. Esborrat d'un gràfic.

 1. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul.

4.1. Imatges.

4.2. Autoformes.

4.3. Text artístic.

4.4. Altres elements.

 

Mòdul 5. Impressió.

 1. Introducció.
 2. Zones d'impressió.
 3. Especificacions d'impressió.
 4. Configuració de Pàgina.

4.1. Marges.

4.2. Orientació.

4.3. Capçaleres i peus i numeració de pàgina.

 1. Vista Preliminar.

5.1. Formes d´impressió.

5.2. Configuració de la impressora.

 

Mòdul 6. Treball amb Dades; Revisió i Treball amb Llibres Compartits.

 1. Treball amb Dades.

1.1. Validacions de dades.

1.2. Esquemes.

1.3. Creació de taules o llistes de dades.

1.4. Ordenació de llista de dades per un o diversos camps.

1.5. Ús de Filtres.

1.6. Subtotals.

 1. Utilització de les Eines de Revisió i Treball amb Llibres Compartits.

2.1. Inserció de comentaris.

2.2. Control de canvis del full de càlcul.

2.3. Protecció de full de càlcul.

2.4. Protecció d´un llibre.

2.5. Llibres compartits.

 

Mòdul 7. Importació des d'Altres Aplicacions del Paquet Ofimàtic. Plantilles i Macros.

 1. Importació des d'Altres Aplicacions del Paquet Ofimàtic.

1.1. Amb bases de dades.

1.2. Amb presentacions.

1.3. Amb documents de text.

 1. Plantilles i Macros.

2.1. Creació i ús de plantilles.

2.2. Gravadora de macros.

2.3. Utilització de macro.