CIFO

La formació a l'empresa es podria definir com un procés de reflexió ampli que implica una activitat progressiva, sistemàtica, planificada i permanent; el propòsit del qual és preparar, desenvolupar en la integració dels recursos humans a l'organització, mitjançant la transferència de coneixements, desenvolupament d'habilitats i actituds necessàries, per al millor exercici dels treballadors, en els seus actuals i futurs llocs, adaptant-los a les exigències d'un entorn canviant. Les formacions tècniques treballen en l'actualització del coneixement en les especialitats dins del sector del metall

Mecanitzat per arrencada de ferritja

Mecanitzat per arrencada de ferritja

CF-17102022

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 17/10/2022

Reloj - Iconos gratis de 630h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngSalt

Inscriure'm

Mecanitzat per arrencada de ferritja

Mecanitzat per arrencada de ferritja

CF-14112022

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 14/11/2022

Reloj - Iconos gratis de 630h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngSalt

Inscriure'm

Operacions auxiliars de soldadura

Operacions auxiliars de soldadura

CF-22092022

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 22/09/2022

Reloj - Iconos gratis de 240h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngSalt

Inscriure'm

Operacions auxiliars de soldadura

Operacions auxiliars de soldadura

CF-10102022

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 10/10/2022

Reloj - Iconos gratis de 240h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngSalt

Inscriure'm

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG

CF-28112022

Herramienta de símbolo de interfaz de calendario - Iconos gratis de interfaz 28/11/2022

Reloj - Iconos gratis de 630h

location png icon - location icon png free PNG image with transparent  background | TOPpngSalt

Inscriure'm