FP Dual

Què és la FP Dual? És un model d’èxit i gran prestigi a països com Alemanya o Suïssa (on existeix des de fa més de 40 anys) que combina l'aprenentatge al centre educatiu amb l'aprenentatge a l'empresa.

Al nostre país està regulada des del 2012. De forma mot resumida, la FP Dual és una modalitat de Formació Professional en la que les empreses es responsabilitzen, juntament amb el centre educatiu, en formar aprenents. Així, els joves aprenents alternen la formació al centre educatiu amb la formació a l’empresa.

En concret, l’alumne realitza una estada formativa remunerada a l'empresa de 1.000 hores aproximadament. Aquest jove aprenent està vinculat a l'empresa amb a través d'una subvenció proporcionada a través del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social.

 Quins avantatges té la FP Dual?

  • Ofereix a l'empresa tenir un treballador en fase formativa a cost 0.
  • Permet formar professionals d'un perfil especialitzat que no es troba al mercat laboral. A més l'empresa el forma d'acord a la seva cultura i adaptat a les seves necessitats.
  • Hi ha una disminució molt important de costos de selecció i formació de personal.
  • En finalitzar l’estada a la empresa, l’empresa pot decidir sobre la incorporació de l'aprenent. En qualsevol cas, haurà col·laborat a formar un treballador qualificat, el que repercutirà en un augment de competitivitat del sector.
1era convocatòria Ripoll - Olot

1era convocatòria Ripoll - Olot

La 1era convocatòria es va iniciar al març del 2022 a través de la Fundació Eduard Soler de Ripoll, el Servei d'ocupació de Catalunya i Metall Girona. 

Estat: INICIAT

 

2ona convocatòria

2ona convocatòria

Si esteu interessats en participar en la segona convocatòria, poseu-vos en contacte. 

Estat: ANUL·LADA