Associació

Nascuda el 4 d'abril de 1979 com a "Federació d' Empresaris Metal·lúrgics de Girona", Fegmetall era una Federació que agrupava les organitzacions comarcals (Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Ripollès i la Selva) de caire sectorial, ja que tant la Federació com les Associacions que la composaven defensaven els interessos de les empreses metal.lúrgiques.

Amb el pas dels anys (veure Història), la Federació passa per varis canvis fins a convertir-se en l' Associació que coneixem ara com a Metall Girona.

L'Associació Metall Girona sorgeix de la fusió el 2017 de les associacions comarcals de FEGMETALL.

Es tracta d'una entitat gremial sense ànim de lucre, que treballa per a la defensa dels interessos de les empreses del sector del metall i que en l'actualitat agrupa prop de 250 empreses del sector de tota la província de Girona, representant a més de 6.500 treballadors.

Metall Girona es La Patronal del Sector Metal·lúrgic de referència de la Província de Girona