Història

Història de FEGMETALL-METALL GIRONA

Abans de la llei 19/1977 d’1 d’Abril de 1987 sobre llibertat sindical, existia un Sindicat Vertical, obligat de ser-hi amb un marcat accent polític i dictatorial. A partir d’aquella llei va ser quan alguns grups d’empresaris van veure la necessitat d’agrupar-se, aquest va ser el cas del Gremi del metall de la Provincia de Girona, que en un primer temps va ésser “La Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la Provincia de Gerona”, i posteriorment i a fi d’aconseguir la participació de les comarques s’aprovaren el dia 4 d’Abril de 1979 els Estatuts de la nova Federació d’Empresaris Metal.lúrgics de Girona.

FEGMETALL era una Federació que agrupava les organitzacions comarcals (Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Ripollès i la Selva)  de caire sectorial, ja que tant la Federació com les Associacions que la composaven  defensaven  els interessos de les empreses metal.lúrgiques.

El dia 4 d’Abril de 1979, es varen reunir la Junta General de La Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la Provincia de Gerona per tal d’aprovar la seva dissolució com a tal associació, i per presentar i proposar l’aprovació dels Estatuts de la FEDERACIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA DE LA PROVINCIA DE GIRONA. El mateix dia es va inaugurar el nou local social de la Federació amb domicili c/ Balmes, 1. Constituïda la Federació va quedar presidida pel Sr. PERE NOVELLÓN I CORVINOS.

1980

Durant l’exercici de l’any 80 es va viure un període de canvi tant en l’estructura com en les activitats en general de FEGMETALL. El dia 8 d’abril en reunió de Junta Directiva, el President de la Federació Sr. Novellón va presentar la seva dimissió al càrrec per motius de salut. Es van realitzar eleccions i va ser elegit  com a nou President de Fegmetall el Sr. JOSEP SALLERAS SALINER. A finals del mes d’abril de l’any 1983 concretament el dia 26 i en Junta General Extraordinària d’eleccions el Sr. Josep Salleras cessa en el seu càrrec per motius de salut. Va ser  elegit com a nou President de Fegmetall el Sr. MIQUEL FERRER CASALS .

L’any 1987, concretament el 28 d’abril es varen realitzar les eleccions per la reelecció a President, sent reelegit el Sr. Miquel Ferrer.  Amb data 9 de Maig de 1989 presenta   la seva dimissió per motius professionals, i amb data 4 de Juliol d’aquest mateix es celebren eleccions a la Presidència sortint elegit el Sr. JOSEP ARGELAGUET ABADAL.

1990

Amb data 7 de Novembre de 1991 es celebren de nou eleccions a la Presidència sortint reelegit el Sr. Josep Argelaguet i Abadal, per una durada de 4 anys. Amb data 16 d’abril es tornen a realitzar eleccions a la Presidència i  queda de nou reelegit el Sr. Josep Argelaguet per un període de 4 anys (fins l’any 2000).

En el mes d’agost de l’any 1997  es realitza el canvi de domicili de la seu de Fegmetall que s’ubica a les oficines de FOEG.

El mes de Juliol de l’any 1998  s’aprova el canvi de domicili social de la Federació, el motiu ha estat la manca d’espai per el personal administratiu.

2000

El 17 de Maig del 2000 el Sr. JOSEP ARGELAGUET en Assemblea General és reelegit President per un període de 4 anys més (fins l’any 2004).

En Assemblea General celebrada el 22 de Novembre de 2005 és elegit President el Sr. LLUIS FITA ALEGRE.

2010

Per motius de salut del President,  es realitzen eleccions el 16 d’Abril de 2012 en que surt elegit nou President el Sr. JOSEP SERRA MACIAS.

El 7 de Febrer del 2017 i després   de molt temps de tràmits burocràtics amb la Generalitat intentant  modificar els Estatuts de Fegmetall i en no ésser possible,  ens vam  veure  obligats a  crear una nova Associació. Aquesta associació és: METALL GIRONA. Per tant, a partir d’ara, totes les activitats passaran a fer-se a través d’aquesta associació i Fegmetall deixarà de tenir cap activitat.

La publicació dels Estatuts va ser al BOP del 20 de desembre de 2016 núm. 241 amb el Registre núm. 000000342/17/2/1.

Amb aquesta nova Associació van desaparèixer les Associacions Comarcals.

Per aquest motiu, es va fer Assemblea General d’Eleccions constituint aquesta nova associació i sortint  elegit nou President de l’Associació el Sr. PERE PASCUAL PUIGMITJÀ.

"El mes de Juny de 2018, la malaurada i prematura defunció del fins aleshores President Pere Pascual va comportar, tal i com es recull en els estatuts, que el Vicepresident Manel Xifra Pagés passés a assumir el càrrec de President.