Metall-lògic

Comarca
  • Gironès
Activitat
  • Tecnlogia de muntatge
  • Deformació de precissió
  • Processos de tall
  • Estructures metàl·liques
  • Mecanització
  • Construccions metàl·liques
  • Processos d'anoditzats