Brainit

Brainit és una firma gironina d’assessors i consellers d’empresa que us pot ajudar a millorar les vendes dels vostres productes i serveis, i a mantenir i enfortir la cultura corporativa en aquests moments en què el nostre personal està patint per les incerteses de la conjuntura actual.

 

Els professionals de Brainit tenim amplia experiència i especialització en gestió empresarial, la gestió del talent intern i la transmissió del coneixement en l’empresa familiar.

 

Treballant en aquests tres àmbits amb els nostres clients:

●       Incrementen les vendes dels productes o serveis que ofereixen.

●       Milloren i procedimenten la comunicació interdepartamental.

●       Digitalitzen tots els processos de gestió empresarial.

●       Potencien el creixement de les persones.

●       Concilien la successió familiar per a una bona transició generacional.

Dades de contacte:

Josep Mouriño Estébanez

josep.mourino@brainit.cat

Alfons Riera Ferrer

alfons.riera@brainit.cat

Amb la nostra filosofia corporativa aconseguim que les empreses tinguin un creixement sostenible en el temps, sabent observar les noves tendències del mercat des de totes les òptiques, les noves preferències dels clients i consumidors, les diferents estratègies dels competidors, les revolucions tecnològiques, les demandes dels nous mercats, i en general els canvis d’una societat que evoluciona constantment i que ens obliga a adaptar-nos per mantenir l'empresa en el nivell d’excel·lència esperat, un nivell que s’ha de mantenir i potenciar per a les futures generacions familiars.