Icatel

ICATEL, és la solució per la informàtica i les telecomunicacions. Ofereixen solucions innovadores i intel·ligents per satisfer les necessitats dels seus clients. La confiança és el valor més important dels seus clients, sempre donant el millor.

Serveis

Auditoria de sistemes i seguretat informàtica

Auditoria de sistemes i seguretat informàtica

Ajuda als clients a millorar l’eficàcia i productivitat del seu sistema informàtic a través de la identificació de problemes i la implantació de solucions. Proporciona assessorament als clients en la creació i manteniment d’un ambient segur per als seus sistemes informàtics. 

Xarxa Wifi:

Revisem les freqüències actuals de les antenes si es correponen amb les que s’utilitzen amb els dispositius utilitzats actualment, revisar cobertura de la instal·lació, així com la seva monitorització i control.

Xarxa informàtica:

Revisem els estats de la xarxa privada física i virtual, comprovant la qualitat del cablejat de tots els seus switches i la programació de les vpn dels routers. Ajudem als clients a implementar, mantenir i millorar les xarxes informàtiques pel seu funcionament eficient.

Molt més que una telefonia fixa:

Molt més que una telefonia fixa:

Auditoria externa analitzant els costos i les condicions de cada proveïdor actual de telecomunicacions, aportant possibles millores en el servei, preu, optimitzant i actualitzant tots els sistemes a voip i interactuant amb la telefonia mòbil i altres dispositius que s’utilitzin.

Telefonia mòbil:

Revisar cobertures i l’ús real de cada dispositiu, podent oferir, per exemple: 4 cobertures en la mateixa targeta SIM, utilitzar el mòbil com extensió interna de la centraleta fixa i altres usos a nivell empresarial.

Connectivitat:

Fibra òptica, oferim la millor connectivitat geogràfica que pot tenir cada usuari. Analitzem els operadors de transport de cada zona i les garanties del caudal que ofereix cada opció, finalment decidim amb el client la millor opció per a la connexió principal i també la secundària que sempre ha de ser una altre tecnologia.

Dades de contacte: 

Direcció: C/ Emili Grahit, 91, 17003 Girona

Correu: comercial@icatel.cat

Telèfon: 972 01 01 25