Conveni Metall i Normatives

Una de les nostres missins com a patronal és assegurar els millors termes i condicions per als nostres associats alhora de negociar el conveni col·lectiu. Per aconseguir-ho, busquem augmentar el nombre d'associats, ja que una representació més àmplia ens proporciona més força i influència a la taula de negociacions. Amb el vostre suport, estem compromesos a defensar els interessos dels treballadors i crear un entorn laboral just i equitatiu per a tots.