Formem part

Metall Girona amb la finalitat de donar un servei de qualitat als seus associats s'ha donat d'alta a les Patronals de PIMEC, FOEG i COMFEMETAL.

Les empreses associades a Metall Girona tenen al seu abast tots els serveis i productes de les tres Patronals tant sols per la mateixa condició d'associat a Metall Girona.

Des de Metall Girona treballem de la ma de les tres corporacions a fi de fer-nos visibles com a lobby davant de les administracions.

Si esteu associats a Metall Girona, també esteu associats a;