Subvencions

Subvenció FPODUAL

Denominació Subvenció rebuda
FPODUAL 2023/2024 675.232,80€

La FPODUAL és un model d’èxit i gran prestigi a països com Alemanya o Suïssa (on existeix des de fa més de 40 anys) que combina l'aprenentatge al centre educatiu amb l'aprenentatge a l'empresa.

Al nostre país està regulada des del 2012. De forma mot resumida, la FPO_Dual és una modalitat de Formació Professional en la que les empreses es responsabilitzen, juntament amb el centre educatiu, en formar aprenents. Així, els joves aprenents alternen la formació al centre educatiu amb la formació a l’empresa.

En concret, l’alumne realitza una estada formativa remunerada a l'empresa de 1.000 hores aproximadament. Aquest jove aprenent està vinculat a l'empresa amb a través d'una subvenció proporcionada a través del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social.

Subvenció CONFORCAT A MIDA

Denominació Subvenció rebuda
Conforcat a MIDA 44.576,52€

La subvenció del Fons Europeu de Next Generation, ens permet eferir programes de formacions en àmbits crítics en el sector. La formació es desenvolupa tenint en compte les necessitats actuals i futures del treballadors i de les empreses. 

Els treballadors obtindran coneixements i compterències sense cost addicional, ja que la iniciativa permet fer la formació als treballadors de manera totalment subvencionable. 

Formacions proporcionades:

  • Dissenyar productes de fabricació mecànica
  • Realitzar tractaments superficials
  • Comunicació en anglès 
  • Realitzar tractaments tèrmics en productes metàl·lics
  • Fulls de càlculs
  • Controlar i programar la producció en fabricació mecànica

Subvenció Projecta't

Denomincació Subvenció rebuda
Projecta't 400.000€

El programa PROJECTA'T té com a objectiu principal oferir suport i orientació a les persones treballadores ocupades per afrontar els canvis constants que es produeixen en els sectors productius i en els seus llocs de treball. Aquest programa proporciona una varietat d'activitats i serveis, com orientació personalitzada i formació específica, per ajudar-los a adaptar-se de manera eficaç als canvis en el mercat laboral.