Tractaments Superficials de nous productes Metàl·lics

Hores: 60 h

Metodologia: Online

Centre: CEAM

Estat: OBERT

Calendari:

- 2, 4, 9, 11, 16 , 18, 23, 25, 30 abril

- 2, 7, 9, 14, 16 y 21 de mayo

Horari: 16h a 20h