Transparència

Metall Girona col·laborem en el progrés econòmic i social dins el marc de l'economia de mercat. Fomentem la iniciativa privada, promocionant el desenvolupament de les empreses. Defensem les empreses en general, i les del metall en particular, com a motor de l'economia i creadors de riquesa i ens posicionem com a intermediaris amb l'administració perquè així ho reconegui. Vetllem per què hi hagi una legislació favorable i gràcies a les nostres relacions de col·laboració,  exercim la nostra funció de lobby.

És la nostra tasca intentar créixer en número d’associats, d’empreses, de treballadors, col·laboradors, representants, acords... en benefici de tots, el que ens permetrà incrementar el nostre impacte en els diferents àmbits d’actuació. El foment de vocacions tècniques i tecnològiques. La Formació a tots nivells. La selecció de personal. La gestió de les subvencions. La negociació del conveni col·lectiu. La tramitació de tot tipus de documentació. L’ Aportació d’acords amb empreses de serveis i l’ assessorament constant a les nostres empreses, son el pal de paller de Metall Girona.