Assessoria laboral

El servei d'assessoria laboral està orientat al suport a les empreses en compliment de la normativa aplicable. D'aquesta manera, podem ajudar als associats en la prevenció i resolució de conflictes.